TECHNIKUM LOGISTYCZNE - PATRONAT AXTONE S.A. W KAŃCZUDZE
TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA - PATRONAT MARMA POLSKIE FOLIE NOWOŚĆ !!!

Niedawno, bo w dniach 11 – 12 czerwca tego roku,   miała miejsce w naszej szkole kolejna edycja SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO. Wspomniany Konkurs ma długoletnią historię, bo odbywa się już w Zespole Szkół 17 lat a organizowany jest przez nauczycieli polonistów. W tym roku do udziału w zmaganiach konkursowych zgłosiło się 19 uczniów z różnych klas. Walka o miejsca była bardzo wyrównana, ostatecznie jednak do drugiego etapu przeszło 5 osób. Ten etap wyłonił też laureatów turnieju. Oto oni:

I miejsce – Kacper Kużniar

II miejsce – Katarzyna Telega

III miejsce – Aleksandra Mazur, Mołoń Rafał

Finaliści otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe, których sponsorem była Rada Rodziców.

Wszystkim serdecznie gratulujemy znajomości zasad ortografii i zapraszamy za rok!

Organizatorzy
 

W ramach realizacji projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość” w naszej szkole w dniach od 19.05.-10.06.2018 r. odbył się kurs „Event Manager”. Uczestniczyło w nim 12 uczennic z klasy drugiej i czwartej Technikum Żywienia. Celem kursu było zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej niezbędnej do prowadzenia działalności usługowej w zakresie organizacji wydarzeń, przyjęć i konferencji.

Poprzez udział w kursie uczestniczki poszerzyły swoje kwalifikacje zawodowe, co pozwoli im w przyszłości ubiegać się o pracę na stanowisku organizatora imprez. Każda z beneficjentek nabyła wiedzę z zakresu najnowszych trendów organizacji imprez oraz umiejętność planowania i realizacji eventu, a także poznała tajniki sztuki negocjowania warunków z podwykonawcami.

Wszystkie uczennice otrzymały zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

Po raz jedenasty w naszej szkole został zorganizowany happening GRAM CZYSTO. Tegoroczna edycja przygotowana pod hasłem „Czuję się bezpiecznie w mojej małej ojczyźnie”, promująca zdrowy styl życia i bezpieczeństwo w środowisku, wpisała się w obchody stulecia niepodległości.

6 czerwca na uczniów naszej szkoły oraz uczniów okolicznych gimnazjów czekało szereg atrakcji. Najpierw odbyły się rozgrywki sportowe, następnie uczestnicy mogli doświadczyć próby dachowania samochodu. Pod opieką instruktorów techniki jazdy chętni uczniowie sprawdzali, jakie mogą być skutki wypadku i przekonywali się o tym, jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa. Kolejną atrakcją był pokaz sprzętu wojskowego przygotowany przez przedstawicieli Wojsk Obrony Terytorialnej. Nasi uczniowie z kolei zaprezentowali pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. Na zakończenie odbyło się wspólne grillowanie.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KAŃCZUDZE ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH GIMNAZJALISTÓW I NAUCZYCIELI DO UDZIAŁU W SZKOLNYM HAPPENINGU: „GRAM CZYSTO – CZUJĘ SIĘ BEZPIECZNIE W MOJEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE” – impreza promująca STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI.

W PROGRAMIE:

  • POKAZY SPRZĘTU WOJSKOWEGO PRZYGOTOWANE PRZEZ WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ,
  • POKAZY SYMULATORA DACHOWANIA,
  • POKAZY PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ,
  • ROZGRYWKI SPORTOWE,
  • WSPÓLNE PIECZENIE KIEŁBASEK.

TERMIN IMPREZY:     6 CZERWCA 2018 r.

MIEJSCE:                 ZESPÓŁ SZKÓŁ W KAŃCZUDZE,

GODZ.:                    9.45 – 13.00

TEL. KONTAKTOWY: 16 - 642-38-30

UWAGA: Aby wziąć indywidualny udział w pokazach symulatora należy mieć zgodę podpisaną przez rodzica o treści:

Wyrażam zgodę na indywidualny udział mojego dziecka………………………………… w ćwiczeniach na symulatorze dachowania organizowanych w dniu 6.06.2018 r. przez Zespół Szkół w Kańczudze. Potwierdzam dobry stan jego zdrowia.


 

Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi suwnic dla uczniów Zespołu Szkół w Kańczudze w ramach projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ogłoszenie znajduje się na Bazie Konkurencyjności

Wyłoniono Wykonawcę- Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach, , 38-320 Gorlice, ul. Michalusa 4, Przedstawicielstwo w Jaśle, ul. Wyspiańskiego 8, 38-200 Jasło