TECHNIKUM LOGISTYCZNE - PATRONAT AXTONE S.A. W KAŃCZUDZE
TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA - PATRONAT MARMA POLSKIE FOLIE NOWOŚĆ !!!

W dniu 26 października 2017r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbyło się uroczyste rozdanie uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych Stypendiów Starosty Przeworskiego. W spotkaniu uczestniczyli nasi Stypendyści wraz z rodzicami, Pani Dyrektor Dorota Konieczna i Członek Komisji Stypendialnej Pani Agata Stącel. Kryterium przyznania stypendium było uzyskanie średniej co najmniej 4,9 i co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania za poprzedni rok szkolny, bądź zdobycie tytułu laureata olimpiady, turnieju albo konkursu o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym - wówczas minimalna średnia ocen to 4,75.
Z naszej szkoły stypendium na rok szkolny 2017/2018 otrzymało 2 uczennice: Wiktoria Czyż z kl. III LO i Marlena Krowicka z kl. II TL.

Stypendystkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

W dniu 25 października 2017 roku zakończyła się zbiórka zniczy w ramach akcji „Światełko pamięci”, które zostaną zapalone w Dniu Wszystkich Świętych na opuszczonych grobach naszych rodaków pochowanych na kresach wschodnich. W naszej szkole zebrano 168 zniczy. Wszystkim, którzy przyłączyli się do zbiórki serdecznie dziękujemy.

 

Więcej…

 

SPECJALISTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Wyniki ofert przetargowych

W związku ze złożonymi ofertami na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych projektu- wygrała Pani Dorota Czepiel. 

 
W dniu 19 października 2017 r. klasa 3 TM wyjechała na wycieczkę dydaktyczną mającą na celu poznanie zakładu B&P Engineering w Przeworsku produkującego linie technologiczne dla przemysłu spożywczego. Uczniowie mieli okazję zobaczyć proces technologiczny na dwóch halach produkcyjnych. Poznali również park maszynowy oraz sposób wykonywania poszczególnych elementów linii technologicznych.

Więcej…

 
KOORDYNATOR

ASYSTENT KOORDYNATORA

SPECJALISTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ

SPECJALISTA KSIĘGOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Wyniki ofert przetargowych

W związku ze złożonymi ofertami  na prowadzenie obsługi finansowej w projekcie- wygrał Pan Ryszard Tlaga

W związku ze złożoną ofertą na stanowisko koordynatora projektu - wygrała Pani Donata Kozłowska.

W związku ze złożoną ofertą na stanowisko asystenta koordynatora projektu - wygrała Pani Anna Słysz.

W związku ze złożonymi ofertami na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych projektu zamawiający odrzuca oferty z uwagi na fakt, iż jedna z nich nie spełnia wymogów formalnych, zaś druga przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.