TECHNIKUM LOGISTYCZNE - PATRONAT AXTONE S.A. W KAŃCZUDZE
TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA - PATRONAT MARMA POLSKIE FOLIE NOWOŚĆ !!!
Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi suwnic dla uczniów Zespołu Szkół w Kańczudze w ramach projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
 

W ramach realizacji projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość” w naszej szkole w dniach od 12.05.-27.05.2018 r. odbył się kurs „Kelnerski”. Uczestniczyło w nim 20 uczennic z klasy drugiej i czwartej Technikum Żywienia. Celem kursu było zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej do wykonywania zawodu na stanowisku kelner/kelnerka.

Poprzez udział w kursie uczestniczki poszerzyły swoje kwalifikacje zawodowe, co pozwoli im w przyszłości ubiegać się o pracę na stanowisku kelnera/kelnerki. Każda z beneficjentek nabyła wiedzę z zakresu obsługi gości, sprzedaży sugestywnej oraz umiejętność sprawnego podawania potraw.

Wszystkie uczennice otrzymały dyplomy potwierdzające nowo nabyte umiejętności.

 

W dniu 14 maja 2018 roku uczniowie klasy 1 Technikum Logistycznego uczestniczyli w kolejnej wycieczce dydaktycznej do firmy AXTONE S.A. Podczas spotkania z pracownikami, uczniowie Natalia Skalska i Bartłomiej Konieczny, przedstawili prezentację pt. „ Axtone S.A. oczami uczniów klasy 1 Technikum Logistycznego Zespołu Szkół w Kańczudze ”. Prezentacja to wynik obserwacji, które prowadzone były przez uczniów podczas wycieczki 28 lutego br. po hali produkcyjnej firmy. W nagrodę za włożoną pracę w przygotowanie materiałów Natalia i Bartek otrzymali tablety.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy pracownikom firmy za miłe przyjęcie. Opiekunami były: p. M. Nawojska, p. D. Kozłowska, p. A.Słysz.

 

Organizacja i przeprowadzenie kursu spawania metodą TIG dla uczniów Zespołu Szkół w Kańczudze w ramach projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Zapytanie ofertowe - znajduje się na bazie konkurencyjności

 

Został wyłoniony Wykonawca: Zakład Doskonalenia Zawoodwego w Rezszowie, Ośrodek Kształcenia Zawodowegp w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul. Św. Ducha 8

 

 

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019