2014/2015

TECHNIKUM LOGISTYCZNE - PATRONAT AXTONE S.A. W KAŃCZUDZE
TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA - PATRONAT MARMA POLSKIE FOLIE NOWOŚĆ !!!

W dniu 3.12.2014 r. uczniowie klasy pierwszej i trzeciej Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wraz z opiekunami p. M. Rożek-Ziobro i p. M. Liszka-Wołoszyn odbyli wycieczkę dydaktyczną do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie.

GALERIA ZDJĘĆ


Więcej…

 

 

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

poświęcone twórczości ADAMA MICKIEWICZA patrona Zespołu Szkół w Kańczudze.

Zapraszamy do udziału.

Organizatorzy: nauczyciele języka polskiego w ZS w Kańczudze

REGULAMIN

MIĘDZYSZKOLNYCH    KONKURSÓW:

RECYTATORSKIEGO i PLASTYCZNEGO

poświeconych twórczości Adama Mickiewicza.

Cele konkursu:

- promowanie twórczości Adama Mickiewicza

- zacieśnianie współpracy między szkołami

- promowanie uzdolnionej młodzieży, wymiana doświadczeń

Organizatorzy:

- nauczyciele języka polskiego w ZS w Kańczudze

Patroni konkursu:

- Dyrektor ZS w Kańczudze

- Rada Szkoły przy ZS w Kańczudze

- Rada Rodziców przy ZS w Kańczudze

Patronat honorowy:

- Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

- Uniwersytet Rzeszowki

Konkursy odbywają się w dwóch kategoriach

- szkoly gimnazjalne

- szkoly ponadgimnazjalne /dla uczniów ZS w Kańczudze/

KONKURS RECYTATORSKI dla SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
i PONADGIMNAZJALNYCH:

1. Repertuar uczestników obejmuje jeden utwór A. Mickiewicza (w całości lub fragmentach).

3. Czas wykonania nie może przekroczyć 8 min.

KONKURS PLASTYCZNY dla SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH:

1. Każdy uczestnik samodzielnie wykonuje jedną prace plastyczną, będącą ilustracją do utworu Adama Mickiewicza [format A4].

2. W tym roku prosimy o ilustracje do „ II cz. Dziadów”.

2. Technika wykonania dowolna.

3. Prace należy przesłać /dostarczyć/ na adres ZS w Kańczudze do dn.12.XII 2013r.

4. O wynikach konkursu plastycznego i terminie wręczenia nagród laureatów powiadomimy telefonicznie.

TERMINY:

1. Konkurs recytatorski odbędzie sie dnia 17. XII 2013r.  o godz.1300 w budynku ZS w Kańczudze.

2. Zgłoszenia do konkursu /pisemne/ do dnia 12. XII 2013r. w sekretariacie ZS w Kańczudze.

3. Wzór zgłoszenia dołączony do regulaminu.

ZASADY OCENY I NAGRODY:

1. Oceny recytacji i prac plastycznych dokona jury powołane przez organizatorów.

2. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody oraz dyplomy.

3. Opiekunowie otrzymają podziękowania od Dyrektora ZS w Kańczudze.

4. Ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród odbędzie się 17.XII 2013r. /w dniu konkursu/.

POZOSTALE USTALENIA:

1. Dojazd na konkurs we własnym zakresie.

2. Szkoła zapewnia uczestnikom i opiekunom skromny poczęstunek.

3. Informacje o konkursie na stronie internetowej szkoły:

www.zskanczuga.nets.pl

 

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY:

1. Każdy uczestnik samodzielnie wykonuje jedną prace plastyczną.

2. W tym roku prosimy o wykonanie plakatu ZAPOWIADAJACEGO DZIEŃ PATRONA W NASZEJ SZKOLE.

3. Technika wykonania dowolna.

4. Pracę dostarczyć do nauczycieli j.polskiego do dnia 12.XII.2014

TERMINY:

1. Konkurs recytatorski odbędzie się dnia 17. XII 2013r.  o godz.1300 w budynku ZS w Kańczudze.

2. Zgłoszenia do konkursu /pisemne/ do dnia 12. XII 2013r. do nauczycieli j.polskiego .

3. Wzór zgłoszenia dołączony do regulaminu.

ZASADY OCENY I NAGRODY:

1. Oceny recytacji i prac plastycznych dokona jury powołane przez organizatorów.

2. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody oraz dyplomy.

3. Opiekunowie otrzymają podziękowania od Dyrektora ZS w Kańczudze.

4. Ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród odbędzie sie 17.XII 2013r. /w dniu konkursu/.


www.zskanczuga.nets.pl

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Jak co roku zgodnie z tradycją do naszej szkoły przybył Święty Mikołaj. Mikołaj odwiedził najpierw każdą z klas, w której jego pomocnicy – Anioł i Diabeł rozdawali słodkie upominki ufundowane przez Radę Rodziców przy ZS, a następnie udał się do wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Wizyta Mikołaja sprawiła wszystkim wiele radości i wprawiła w dobry humor.

GALERIA ZDJĘĆ

Więcej…

 

TECHNIK LOGISTYK

Klasa pod patronatem AXTONE sp. z o.o. 

KWALIFIKACJE DLA ZAWODU

K 30 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania,

K 31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych,

K 32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

PROGRAM ROZSZERZONY – geografia, matematyka

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA – Profil umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej oraz kształcenie zawodowe, pozwalajace na wykonywanie wybranego zawodu i aktywne funkcjonowanie na zmieniającym sie rynku pracy. Absolwent zostanie przygotowany do wykonywania następujacych zadań zawodowych:

* planowanie, organizacja, kontrolowanie sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów oraz informacji za pomocą róznych środków transportu,

* obsługa zamówień i optymalizacja kosztów dostaw,

* planowanie i organizowanie pracy magazynu, zarządzanie zapasami i planowanie dostaw,

* korzystanie ze specjalistycznego oprogramowania w zakresie logistyki,

* sporządzanie dokumentów logistycznych, zawieranie umów.

Nauka przedmiotów zawodowych odbywać się będzie w nowoczesnych pracowniach, a zawodowe kształcenie praktyczne zapewnia AXTONE sp. z o.o. w Kańczudze.

W tym typie szkoły nauczane będą dwa jezyki obce: język angielski oraz język niemiecki lub język francuski (od podstaw) - do wyboru – język wiodący w wymiarze 3 godz., drugi język w wymiarze 2 godz., język obcy w logistyce w wymiarze 2 godz. tygodniowo.

DODATKOWO - Naszym uczniom proponujemy bezpłatne korzystanie z Internetu, róznorodne koła zainteresowan, zajęcia sportowe, a także stypendia naukowe – za wysokie wyniki w nauce i stypendia za szczególne zaangazowanie w życie społeczne szkoły oraz pomoc materialna dla uczniów z rodzin o niskich dochodach. Prowadzimy bezpłatny cykl zajęć wspierających rzetelne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ – Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle, handlu, budownictwie, usługach oraz w innych branżach związanych ze spedycją krajową i miedzynarodową.

 

W dniu 1 grudnia 2014 r. w naszej szkole odbył się międzyklasowy konkurs wiedzy, którego celem było poszerzenie wiedzy uczniów o wirusie HIV i chorobie AIDS. Został on zorganizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS. Do konkursu przystąpiło 44 uczniów, którzy pracowali w dwuosobowych zespołach.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Więcej…

 
Więcej artykułów…