2013/2014

TECHNIKUM LOGISTYCZNE - PATRONAT AXTONE S.A. W KAŃCZUDZE
TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA - PATRONAT MARMA POLSKIE FOLIE NOWOŚĆ !!!
WODA – cenne źródło życia” to tytuł drugiego projektu edukacyjnego z zakresu tematycznego: prawo do wody, w ramach projektu „Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności", zaplanowanego przez zespół projektowy do realizacji w II semestrze. Zespół uczniowski wraz z opiekunkami chcę ukazać uczniom i nauczycielom ZS problem dostępu do wody w krajach globalnego południa i zapoznać z pojęciem Wirtualnej wody, a także wskazać sposoby pomocy mieszkańcom krajów o ograniczonym dostępie do wody na przykładach pomocy PAH. Do działan jakie będą podejmowane należą m. in. kampania informacyjna w ramach Światowego Dnia Wody obchodzonego 22 marca, warsztaty z uczniami prowadzone przez trenerów PAH i akcja charytatywna pod hasłem „Studnia dla Południa”.
 

Zespół projektowy wraz z opiekunami zakończył realizację pierwszego z dwóch projektów edukacyjnych, którego tytuł brzmiał: „Dostrzegajmy innych – bądzmy humanitarni”. Projekt realizowany był zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem, a podejmowane działania miały na celu propagowanie idei pomocy humanitarnej i szerzenie wiedzy o warunkach życia ludzi w krajach globalnego południa. W ramach projektu uczniowie i nauczyciele zdobyli wiedze z zakresu edukacji globalnej dotyczacej pomocy humanitarnej, a także poznali przykłady działan PAH. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem i łączył z zaangażowaniem ze strony uczniów.

 

Uczniowie naszej szkoły: Konstancja Mroziak (I LO), Martyna Kiszka (I LO), Klaudia Klepacz (II TH) oraz Kacper Skoczylas (II LO) pod opieką p. Marty Pleśniak wykonali pracę na etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zapobiegajmy Pożarom”.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Więcej…

 

28 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie z pracownikiem PWST-E w Jaroslawiu panią dr Elzbietą Wolanin-Jarosz, w którym uczestniczyły klasy 2 TH i 4 TŻH.

GALERIA ZDJĘĆ

Więcej…

 

26 lutego 2014 roku pedagog szkolny zorganizował wyjazd 40 maturzystów z liceum i technikum na DZIEŃ OTWARTY Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

GALERIA ZDJĘĆ

Więcej…

 
Więcej artykułów…