2013/2014

TECHNIKUM LOGISTYCZNE - PATRONAT AXTONE S.A. W KAŃCZUDZE
TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA - PATRONAT MARMA POLSKIE FOLIE NOWOŚĆ !!!

W czwartek, 24 kwietnia 2014 r. odbyła się w naszej szkole XI edycja Konkursu Wiedzy Przyrodniczej „W harmonii z naturą”. Tematem wiodącym konkursu były zmiany klimatyczne zachodzące w atmosferze ziemskiej, zgodnie z przyjętym dla tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi hasłem „ Zmieniaj nawyki – nie klimat”.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Więcej…

 

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny,
pogody i radości
oraz smacznego święconego w gronie
najbliższych osób
ślą

Dyrekcja, pracownicy i uczniowie
Zespolu Szkół w Kańczudze

 

TECHNIK LOGISTYK

Klasa pod patronatem AXTONE sp. z o.o. 

KWALIFIKACJE DLA ZAWODU

K 30 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania,

K 31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych,

K 32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

PROGRAM ROZSZERZONY – geografia, matematyka

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA – Profil umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej oraz kształcenie zawodowe, pozwalające na wykonywanie wybranego zawodu i aktywne funkcjonowanie na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

* planowanie, organizacja, kontrolowanie sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów oraz informacji za pomocą różnych środków transportu,

* obsługa zamówień i optymalizacja kosztów dostaw,

* planowanie i organizowanie pracy magazynu, zarządzanie zapasami i planowanie dostaw,

* korzystanie ze specjalistycznego oprogramowania w zakresie logistyki,

* sporządzanie dokumentów logistycznych, zawieranie umów.

Nauka przedmiotów zawodowych odbywać się będzie w nowoczesnych pracowniach, a zawodowe kształcenie praktyczne zapewnia AXTONE sp. z o.o. w Kańczudze.

W tym typie szkoły nauczane będą dwa języki obce: język angielski oraz język niemiecki lub język francuski (od podstaw) - do wyboru – język wiodący w wymiarze 3 godz., drugi język w wymiarze 2 godz., język obcy w logistyce w wymiarze 2 godz. tygodniowo.

DODATKOWO - Naszym uczniom proponujemy bezpłatne korzystanie z Internetu, różnorodne kola zainteresowań, zajęcia sportowe, a także stypendia naukowe – za wysokie wyniki w nauce i stypendia za szczególne zaangażowanie w życie społeczne szkoły oraz pomoc materialną dla uczniów z rodzin o niskich dochodach. Prowadzimy bezpłatny cykl zajęć wspierających rzetelne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

TWOJA PRZYSZLOSC – Absolwenci tego kierunku będa przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle, handlu, budownictwie, usługach oraz w innych branżach związanych ze spedycją krajową i międzynarodową.

Poprawiony (środa, 22 kwietnia 2015 08:08)

 

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

PROGRAM ROZSZERZONY: biologia, chemia, fizyka

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA – Profil umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, szczególnie skierowany jest do uczniów zainteresowanych poszerzeniem wiadomości z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

EDUKACJA JĘZYKOWA – W tym typie szkoły nauczane będą dwa języki obce: język angielski oraz język niemiecki – język wiodący w wymiarze 3 godz., a drugi język w wymiarze 2 godz. tygodniowo.

DODATKOWO - Naszym uczniom proponujemy bezpłatne korzystanie z Internetu, różnorodne koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, zajęcia sportowe. Oferujemy stypendia naukowe – za wysokie wyniki w nauce i stypendia za szczególne zaangażowanie w życie społeczne szkoły oraz pomoc materialną dla uczniów z rodzin o niskich dochodach.

Prowadzimy bezpłatny cykl zajęć wspierających rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego, w tym na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: biologii, chemii, fizyki. Przygotowujemy uczniów do olimpiad, konkursów. Uczniowie tej klasy będą uczestniczyć w zajęciach na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechnice Rzeszowskiej.

TWOJA PRZYSZLOSC – Absolwenci tego profilu będą przygotowani do studiowania na kierunkach medycznych, inżynierskich, rolniczych. Kształcenie w zakresie nauk przyrodniczych stwarza możliwość ukończenia prestiżowych kierunków studiów i podjęcia pewnej, dobrze płatnej pracy.

 
OGŁOSZENIE

W związku realizacją projektu pod nazwą Podkarpacie stawia na zawodowców

rozpoczynamy rekrutację uzupełniajacą uczniów Technikum

 

Staże u pracodawców-

(termin lipiec 2014 r., uczniowie kl. I, II, III TH).

Rekrutacja trwa do 12 maja 2014 r. !!!!

  •  

Kurs spawanie metoda MAG

 (termin kwiecień, maj 2014 r. uczniowie pełnoletni kl. II, III TM)

Rekrutacja trwa do 30 kwietnia 2014 r. !!!!   

 

 

Regulamin rekrutacji wraz ze szczegółowymi kryteriami naboru i formularze zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zskanczuga.nets.pl,

na tablicach ogłoszeń (I i II piętro) oraz w biurze projektu – sala 305 (II piętro).

Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do pani D. Kozlowskiej.

 
Więcej artykułów…