2012/2013

TECHNIKUM LOGISTYCZNE - PATRONAT AXTONE S.A. W KAŃCZUDZE
TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA - PATRONAT MARMA POLSKIE FOLIE NOWOŚĆ !!!

ZAPROSZENIE 

NA DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

POŁĄCZONY Z HAPPENINGIEM

 

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Zespołu Szkół w Kańczudze

zapraszają

Uczniów, Nauczycieli oraz Rodziców na Dzień Otwarty Szkoły,

który odbędzie się

dnia 29 kwietnia 2013 r. w godzinach od 11.30 do 15.00 

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące

oferty edukacyjnej naszej szkoły, programu oraz zajęć dodatkowych. 

 

W programie miedzy innymi:

-„Marsz przeciw przemocy” ulicami miasta Kańczugi;

-przemówienie Pani Dyrektor; 

-prezentacja szkoły, zapoznanie z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2013/2014; 

-quiz wiedzy o szkole (przewidziane atrakcyjne nagrody); 

- zwiedzanie klasopracowni, rozmowa z nauczycielami i uczniami; 

-pokaz kosmetyczny przygotowany przez studentów Kosmetologii PWSTE Jarosław;

-prezentacja stołów okolicznościowych połączona z pokazem carvingu;

-koncert muzyczny w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół w Kańczudze; 

-poczęstunek przygotowany przez uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych; 

-grill dla wszystkich uczestników. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 
 

KLASA MEDYCZNA

PROGRAM ROZSZERZONY: biologia, chemia.

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA – Profil umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, szczególnie skierowany jest do uczniów zainteresowanych poszerzeniem wiadomosci z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

EDUKACJA JEZYKOWA – W tym typie szkoły nauczane beda dwa języki obce: jezyk angielski oraz język niemiecki – język wiodacy w wymiarze 3 godz., a drugi język w wymiarze 2 godz. tygodniowo. Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w wymianie międzynarodowej (Niemcy).

DODATKOWO - Naszym uczniom proponujemy zniżki na kurs prawa jazdy, bezpłatne korzystanie z Internetu, różnorodne koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, zajecia sportowe. Oferujemy stypendia naukowe – za wysokie wyniki w nauce i stypendia socjalne - pomoc materialną dla uczniów z rodzin o niskich dochodach.

Prowadzimy bezpłatny cykl zajęć wspierających rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego, w tym na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: biologia, chemia i fizyka. Przygotowujemy uczniów do olimpiad, konkursów np. Wojewódzki Konkurs Wiedzy Technicznej „Sapere aude”, konkurs matematyczny Oxford Plus, Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko”. Uczniowie tej klasy będą współredagować szkolną stronę internetową, uczestniczyć w zajęciach (pokazy, doświadczenia fizyczne) na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechnice Rzeszowskiej.

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ – Absolwenci tego profilu będą przygotowani do studiowania na kierunkach medycznych, farmaceutycznych medycznych, pielęgniarskich, przyrodniczych i ochrony środowiska (recykling).

Poprawiony (czwartek, 23 kwietnia 2015 07:47)

 

Nasi uczniowie próbują swoich sił w różnych konkursach. Tym razem swoje prace wykonywali, wykorzystując techniki szydełkowania, haftowania, karczocha oraz quillingu.

GALERIA ZDJĘĆ

Więcej…

 

      26 marca 2013 r. w naszej szkole odbył się interdyscyplinarny konkurs przedmiotowy obejmującym wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i informatyki. Przeznaczony był dla uczniów klas pierwszych i drugich Zespołu Szkół w Kańczudze.

GALERIA ZDJĘĆ

Więcej…

 

W dniu 25 marca 2013 r. po raz kolejny przeprowadzony został Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko 2013”organizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

GALERIA ZDJĘĆ

Więcej…

 
Więcej artykułów…