2011/2012

TECHNIKUM LOGISTYCZNE - PATRONAT AXTONE S.A. W KAŃCZUDZE
TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA - PATRONAT MARMA POLSKIE FOLIE NOWOŚĆ !!!

ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW DO PODJĘCIA NAUKI W NASZEJ SZKOLE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  klasa humanistyczno-prawna Nowy-1 klasa inżynierska Nowy-1  klasa mundurowa Nowy-1  TECHNIKUM technik mechanik   technik żywienia i usług gastronomicznych  technik hotelarstwa  technik obsługi turystycznej Nowy-1   kelner Nowy-1  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA cukiernik Nowy-1   mechanik-monter maszyn i urządzeńNowy-1 

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

KWALIFIKACJE DLA ZAWODU

K 1 – planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

K 2 – prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

PROGRAM ROZSZERZONY – geografia, język angielski 

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA – Profil umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej oraz kształcenie zawodowe, pozwalające na wykonywanie wybranego zawodu i aktywne funkcjonowanie na zmieniającym sie rynku pracy. Absolwent zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

* organizowanie działalności, imprez i usług turystycznych,

* obsługiwanie klientów korzystających z usług turystycznych,

* rozliczanie imprez i usług turystycznych.

Nauka przedmiotów zawodowych odbywać się bedzie w nowoczesnej pracowni hotelarskiej, a zawodowe kształcenie praktyczne zapewniamy na terenie szkoły. Miesięczne praktyki zawodowe uczniowie realizują w renomowanych ośrodkach hotelarskich w regionie, w ośrodkach nadmorskich (np. Gdańsk) i górskich (np. Solina, Czarna).

W tym typie szkoły nauczane bedą dwa języki obce: język angielski oraz język niemiecki lub język francuski (od podstaw) - do wyboru – język wiodący w wymiarze 3 godz., a drugi język w wymiarze 2 godz. tygodniowo.

W związku z realizacją przez szkołę od 1 września 2012 r. unijnego projektu z działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, uczniowie bedą mieli możliwość odbycia miesięcznych STAŻY, za które otrzymają wynagrodzenie. Zakłady pracy zostaną wskazane w trakcie trwania roku szkolnego (m.in. Ośrodek Wypoczynkowy w Jastrzębiej Górze, Arłamowie). Każdy uczen będzie mógł korzystać również z darmowych podreczników do nauczania wybranych przedmiotów zawodowych i języka obcego. Zapewniamy ukończenie bezpłatnego kursu prawa jazdy kat. B z opłaconym egzaminem, kursu cateringu, kursu barmana i kursu kasy fiskalnej.

DODATKOWO - Naszym uczniom proponujemy zniżki na kurs prawa jazdy, bezpłatne korzystanie z Internetu, różnorodne koła zainteresowan, zajęcia sportowe, możliwość uczestnictwa w płatnych kursach (np. przewodnik turystyczny, pilot, wycieczek krajowych i zagranicznych), a także stypendia naukowe – za wysokie wyniki w nauce i stypendia socjalne - pomoc materialna dla uczniów z rodzin o niskich dochodach. Prowadzimy bezpłatny cykl zajęć wspierających rzetelne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ – Absolwenci tego kierunku bedą przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w branży handlowo – usługowej np. w biurach podróży, przy realizacji imprez turystycznych, wycieczek, wyjazdów integracyjnych, wczasów rodzinnych, a także do samodzielnego prowadzenia własnej działalności usługowej. Dalsze kształcenie: kierunki turystyczno-rekreacyjne, hotelarskie itp.
 

KELNER

KWALIFIKACJE DLA ZAWODU

K 1 – wykonywanie usług kelnerskich

K 2 – organizacja usług gastronomicznych

PROGRAM ROZSZERZONY – biologia, język angielski 

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA – Profil umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej oraz kształcenie zawodowe, pozwalające na wykonywanie wybranego zawodu i aktywne funkcjonowanie na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

* przygotowywanie sal konsumpcyjnych do obsługi gości,

* wykonywanie czynności związanych z obsługą gości,

* rozliczanie usług kelnerskich.

Nauka przedmiotów zawodowych odbywać się będzie w nowoczesnej pracowni gastronomicznej, wyposażonej m.in. w stanowisko barowe i wózek kelnerski. Zawodowe kształcenie praktyczne zapewniamy na terenie szkoły. Miesięczne praktyki zawodowe uczniowie realizują w renomowanych zakładach gastronomicznych w regionie, w ośrodkach nadmorskich (np. Gdańsk) i górskich (np. Solina, Czarna).

W tym typie szkoły nauczane będą dwa języki obce: język angielski oraz język niemiecki lub język francuski (od podstaw) - do wyboru – język wiodący w wymiarze 3 godz., a drugi język w wymiarze 2 godz. tygodniowo.

W związku z realizacją przez szkołę od 1 września 2012 r. unijnego projektu z działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, uczniowie będą mieli możliwość odbycia miesięcznych STAŻY, za które otrzymają wynagrodzenie. Zakłady pracy zostaną wskazane w trakcie trwania roku szkolnego (m.in. Ośrodek Wypoczynkowy w Jastrzębiej Górze, Arłamowie). Każdy uczeń będzie mógł korzystać również z darmowych podręczników do nauczania wybranych przedmiotów zawodowych i języka obcego. Zapewniamy ukończenie bezpłatnego kursu prawa jazdy kat. B z opłaconym egzaminem, kursu cateringu, kursu barmana i kursu kasy fiskalnej.

DODATKOWO - Naszym uczniom proponujemy zniżki na kurs prawa jazdy, bezpłatne korzystanie z Internetu, różnorodne kola zainteresowań, zajęcia sportowe, możliwość uczestnictwa w płatnych kursach (np. carvingu, florystycznym, somelierskim), a także stypendia naukowe – za wysokie wyniki w nauce i stypendia socjalne - pomoc materialna dla uczniów z rodzin o niskich dochodach. Prowadzimy bezpłatny cykl zajęć wspierających rzetelne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ – Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w branży gastronomicznej i usługowej, samodzielnego prowadzenia własnej dzialalności usługowej, a także dalszego kształcenia na kierunkach związanych z technologią żywienia itp.

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

KWALIFIKACJE DLA ZAWODU

K 1 – sporządzanie potraw i napojów

K 2 – organizacja żywienia i usług gastronomicznych

PROGRAM ROZSZERZONY – biologia, matematyka 

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA – Profil umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej oraz kształcenie zawodowe, pozwalające na wykonywanie wybranego zawodu i aktywne funkcjonowanie na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent zostanie przygotowany do następujacych zadań zawodowych:

* ocenianie żywności pod względem towaroznawczym oraz jej przechowywanie,

* sporządzanie, ocena organoleptyczna i ekspedycja potraw i napojów,

* planowanie, analizowanie i modyfikowanie sposobu żywienia,

* planowanie, nadzorowanie i rozliczanie produkcji gastronomicznej,

* planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych.

Nauka przedmiotów zawodowych odbywać się będzie w nowoczesnych pracowniach gastronomicznych. Zawodowe kształcenie praktyczne zapewniamy na terenie szkoły z użyciem specjalistycznego sprzętu, m.in.:

* specjalistyczny robot kuchenny,

* ekspres ciśnieniowy do kawy,

* warnik i podgrzewacze stołowe.

Miesięczne praktyki zawodowe uczniowie realizują w renomowanych zakładach gastronomicznych w regionie, w ośrodkach nadmorskich (np. Gdańsk) i górskich (np. Solina, Czarna).

W tym typie szkoły nauczane będą dwa jezyki obce: język angielski oraz język niemiecki – język wiodący w wymiarze 3 godz., a drugi język w wymiarze 2 godz. tygodniowo.

Każdy uczeń będzie mógł korzystać z darmowych podręczników do nauczania wybranych przedmiotów zawodowych i języka obcego.

DODATKOWO - Naszym uczniom proponujemy bezplatne korzystanie z Internetu, różnorodne koła zainteresowań np. młodych żywieniowców, zajęcia sportowe, możliwość uczestnictwa w płatnych kursach (np. kelnerski), a także stypendia naukowe – za wysokie wyniki w nauce i stypendia za szczególne zaangażowanie w życie społeczne szkoły oraz pomoc materialna dla uczniów z rodzin o niskich dochodach. Prowadzimy bezpłatny cykl zajęć wspierających rzetelne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ – Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w branży gastronomicznej i produkcyjno – usługowej, samodzielnego prowadzenia własnej działalności usługowej, a także dalszego kształcenia na kierunkach związanych z technologią żywienia, biotechnologią itp.

 

MECHANIK – MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

KWALIFIKACJA DLA ZAWODU

K 1 – montaż i obsługa maszyn i urządzeń

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA – Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie do wykonywania zawodu zgodnie z potrzebami rynku pracy. Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej posiądzie umiejetność:

*dokonywania montażu maszyn i urządzeń,

*obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń,

* instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

Do dyspozycji uczniów na przedmiotach zawodowych będzie nowoczesny sprzęt, m.in.: *tablice interaktywne,

*mikroskop elektronowy,

*obrabiarka sterowana numerycznie CNC,

*symulator do nauki programowania CNC.

W tym typie szkoły nauczany będzie jeden język obcy: język angielski lub język niemiecki (do wyboru). Kształcenie zawodowe praktyczne uczniowie realizują w specjalistycznych zakładach przemysłowych.

Każdy uczeń będzie mógł korzystać  z darmowych podręczników do nauczania wybranych przedmiotów zawodowych i języka obcego.

DODATKOWO - Naszym uczniom proponujemy bezpłatne korzystanie z Internetu, różnorodne koła zainteresowań, zajęcia sportowe, możliwość uczestnictwa w kursach, a także stypendia naukowe – za wysokie wyniki w nauce i stypendia za szczególne zaangażowanie w życie społeczne szkoły oraz pomoc materialną dla uczniów z rodzin o niskich dochodach. Prowadzimy bezpłatny cykl zajęć wspierających rzetelne przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ – Absolwenci tego kierunku bedą przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w branży mechanicznej i produkcyjno – usługowej. Mogą też zdobyć dodatkową kwalifikację zawodową kontynuując naukę w technikum mechanicznym lub innym, mogą też kontynuować naukę w liceum.
 

TECHNIK MECHANIK

KWALIFIKACJE DLA ZAWODU

K 1 - użytkowanie obrabiarek skrawających

K 2 - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzen

PROGRAM ROZSZERZONY – matematyka, fizyka

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA – Profil umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej oraz kształcenie zawodowe, pozwalające na wykonywanie wybranego zawodu i aktywne funkcjonowanie na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent zostanie przygotowany do:

*wytwarzania części maszyn i urządzeń,

*dokonywania montażu maszyn i urządzeń,

*instalowania, uruchamiania i obsługiwania maszyn i urządzeń,

*organizowania procesu produkcji.

Do dyspozycji uczniów na przedmiotach zawodowych będzie nowoczesny sprzęt, m.in.: *tablice interaktywne,

*mikroskop elektronowy,

*obrabiarka sterowana numerycznie CNC,

*symulator do nauki programowania CNC.

W tym typie szkoły nauczane będą dwa języki obce: język angielski oraz język niemiecki – język wiodący w wymiarze 3 godz., a drugi język w wymiarze 2 godz. tygodniowo. Zajęcia praktyczne i miesięczne praktyki zawodowe uczniowie realizują w specjalistycznych zakładach przemysłowych.

Każdy uczeń będzie mógł korzystać z darmowych podręczników do nauczania wybranych przedmiotów zawodowych i języka obcego.

DODATKOWO - Naszym uczniom proponujemy bezpłatne korzystanie z Internetu, różnorodne koła zainteresowań, zajęcia sportowe, możliwość uczestnictwa w kursach, a także stypendia naukowe – za wysokie wyniki w nauce i stypendia za szczególne zaangażowanie w życie społeczne szkoły oraz pomoc materialna dla uczniów z rodzin o niskich dochodach. Prowadzimy bezpłatny cykl zajęć wspierajaąych rzetelne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ – Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w branży mechanicznej, produkcyjno – usługowej oraz do kontynuowania nauki na wszystkich uczelniach technicznych i kierunkach inżynieryjnych.
 
Więcej artykułów…