2011/2012

TECHNIKUM LOGISTYCZNE - PATRONAT AXTONE S.A. W KAŃCZUDZE
TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA - PATRONAT MARMA POLSKIE FOLIE NOWOŚĆ !!!

ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW DO PODJĘCIA NAUKI W NASZEJ SZKOLE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  klasa humanistyczno-prawna Nowy-1 klasa inżynierska Nowy-1  klasa mundurowa Nowy-1  TECHNIKUM technik mechanik   technik żywienia i usług gastronomicznych  technik hotelarstwa  technik obsługi turystycznej Nowy-1   kelner Nowy-1  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA cukiernik Nowy-1   mechanik-monter maszyn i urządzeńNowy-1 

KLASA MUNDUROWA

(profile do wyboru – wojskowy, policyjny, pożarniczy)

PROGRAM ROZSZERZONY: geografia, wos, język angielski

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA – Profil umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, szczególnie skierowany jest do uczniów zainteresowanych poszerzeniem wiadomości z proponowanych profili do wyboru - wojskowy, policyjny, pożarniczy. Szkoła zapewnia dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego.

EDUKACJA JĘZYKOWA – W tym typie szkoły nauczane będą dwa języki obce: język angielski oraz język niemiecki – język wiodący w wymiarze 3 godz., a drugi język w wymiarze 2 godz. tygodniowo. Przygotowujemy do konkursów językowych – Oxford Plus Educational (English Plus, Deutsch Plus), konkurs JERSZ- łowcy talentów, konkurs Wiedzy o krajach anglojęzycznych. Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w wymianie międzynarodowej (Niemcy).

DODATKOWO - Naszym uczniom proponujemy zniżki na kurs prawa jazdy, bezpłatne korzystanie z Internetu, różnorodne koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, zajęcia sportowe, kurs samoobrony, zajęcia poligonowe, możliwosc udziału w płatnych kursach                (nurkowania, spadochronowym, pierwszej pomocy). Ponadto w klasie drugiej i trzeciej uczniowie wezmą udział w tygodniowych obozach kondycyjnych, podczas których wykorzystają wiedzę teoretyczną w praktyce. Obozy organizowane będa w atrakcyjnych miejscowościach górskich. 

Oferujemy stypendia naukowe – za wysokie wyniki w nauce i stypendia socjalne - pomoc materialną dla uczniów z rodzin o niskich dochodach. Prowadzimy bezpłatny cykl zajęć wspierających rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego, w tym na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: geografia, wos, język angielski. 

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ – Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na studiach takich jak: szkoły i akademie wojskowe, uczelnie o specjalności policyjnej, pożarniczej itp. Będą mieli możliwość podjęcia atrakcyjnej pracy w służbach mundurowych. 

 

KLASA INŻYNIERSKA

PROGRAM ROZSZERZONY: matematyka, fizyka, informatyka

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA – Profil umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, szczególnie skierowany jest do uczniów zainteresowanych poszerzeniem wiadomości z zakresu przedmiotów ścisłych. Dla pasjonatów informatyki organizujemy kursy kończące się egzaminami na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych w szkolnym certyfikowanym Laboratorium Edukacyjnym ECDL.

EDUKACJA JĘZYKOWA – W tym typie szkoly nauczane będą dwa języki obce: język angielski oraz język niemiecki – język wiodący w wymiarze 3 godz., a drugi język w wymiarze 2 godz. tygodniowo.

DODATKOWO - Naszym uczniom proponujemy bezpłatne korzystanie z Internetu, różnorodne koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, zajęcia sportowe. Oferujemy stypendia naukowe – za wysokie wyniki w nauce i stypendia za szczególne zaangażowanie w życie społeczne szkoły oraz pomoc materialna dla uczniów z rodzin o niskich dochodach.

Prowadzimy bezpłatny cykl zajęć wspierających rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego, w tym na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: matematyki, fizyki i informatyki. Przygotowujemy uczniów do olimpiad, konkursów np. Wojewódzki Konkurs Wiedzy Technicznej „Sapere aude”, konkurs matematyczny Oxford Plus, Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko”. Uczniowie tej klasy będą współredagować szkolną stronę internetową, uczestniczyć w zajęciach (pokazy, doświadczenia fizyczne) na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego, na Politechnice Rzeszowskiej i w Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ – Absolwenci tego profilu będą przygotowani do studiowania na kierunkach inżynierskich, politechnicznych, ekonomicznych i uniwersyteckich. Kształcenie w zakresie nauk ścisłych daje w przyszłości możliwość pewnego i dobrze płatnego zatrudnienia.

 

KLASA HUMANISTYCZNO-PRAWNA

PROGRAM ROZSZERZONY: język polski, historia, język angielski

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA – Profil umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, szczególnie skierowany jest do uczniów zainteresowanych poszerzeniem wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych, w których kładziemy nacisk na sztukę negocjacji, sprawnego komunikowania się i retorykę. Nauka obejmuje też edukację prawno – obywatelską.

EDUKACJA JĘZYKOWA – W tym typie szkoły nauczane będą dwa języki obce: język angielski oraz język niemiecki lub język francuski (od podstaw) - do wyboru – język wiodący w wymiarze 3 godz., a drugi język w wymiarze 2 godz. tygodniowo. Język angielski rozszerzony obejmie m.in. Legal English, wykorzystywany na co dzień przez przedstawicieli zawodów prawniczych. Przygotowujemy do konkursów językowych – Oxford Plus Educational (English Plus, Deutsch Plus), Konkurs JERSZ- łowcy talentów, Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.

DODATKOWO - Naszym uczniom proponujemy bezpłatne korzystanie z Internetu, różnorodne koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, uczestnictwo w rozprawach sądowych i lekcjach otwartych w sądach, warsztatach prawnych, zajęcia sportowe. Oferujemy stypendia naukowe – za wysokie wyniki w nauce i stypendia za szczególne zaangażowanie w życie społeczne szkoły oraz pomoc materialna dla uczniów z rodzin o niskich dochodach.

Prowadzimy bezpłatny cykl zajęć wspierających rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego, w tym na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: język polski, historia, język angielski. Przygotowujemy uczniów do Olimpiady o Unii Europejskiej, Olimpiady o Prawach Człowieka, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Pasjonaci historii zrealizują się w licznych konkursach i Olimpiadzie Historycznej. Pasjonaci języka polskiego w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego oraz konkursach: krasomówczym, recytatorskim, ortograficznym, a także konkursie „Język w działaniu”- org. UMCS Lublin.

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ – Absolwenci tego profilu będą przygotowani do studiowania na kierunkach społecznych i prawniczych - politologia, prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, socjologia, dziennikarstwo itp. lub językowych. Kierunek wyposaża w szerokie kompetencje językowe odpowiadające potrzebom aktualnego rynku pracy.
 

CUKIERNIK

KWALIFIKACJA DLA ZAWODU

K 1 – produkcja wyrobów cukierniczych

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA – Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie do wykonywania zawodu zgodnie z potrzebami rynku pracy. Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej będzie posiadał umiejętność wykonywania następujących zadań zawodowych:

* przygotowanie surowców, wytwarzanie i obróbka ciast na wyroby cukiernicze,

* wypiek i produkcja wyrobów cukierniczych, ciast/ tortów,

* dokonywanie właściwego doboru zestawu ciast/ciastek/tortów/deserów w zależnosci od imprez okolicznościowych,

* eksploatowanie narzędzi, urządzeń i maszyn stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych.

Do dyspozycji uczniów na przedmiotach zawodowych będą profesjonalnie przygotowane stanowiska pracy.

W tym typie szkoły nauczany będzie jeden język obcy: język angielski lub język niemiecki (do wyboru). Kształcenie zawodowe praktyczne uczniowie realizują w specjalistycznych zakładach przemysłowych.

W związku z realizacją przez szkołę od 1 września 2012 r. unijnego projektu z działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, uczniowie będą mieli możliwość odbycia miesięcznych STAŻY, za które otrzymają wynagrodzenie. Zakłady pracy zostaną wskazane w trakcie trwania roku szkolnego. Każdy uczeń będzie mógł korzystać również z darmowych podręczników do nauczania wybranych przedmiotów zawodowych i języka obcego. Zapewniamy ukończenie bezpłatnego kursu prawa jazdy kat. B z opłaconym egzaminem, kursu cateringu, kursu barmana i kursu kasy fiskalnej.

DODATKOWO - Naszym uczniom proponujemy zniżki na kurs prawa jazdy, bezpłatne korzystanie z Internetu, różnorodne koła zainteresowań, zajęcia sportowe, możliwość uczestnictwa w płatnych kursach (carvingu, artystycznego dekorowania tortów i ciast), a także stypendia naukowe – za wysokie wyniki w nauce i stypendia socjalne - pomoc materialna dla uczniów z rodzin o niskich dochodach. Prowadzimy bezpłatny cykl zajęć wspierających rzetelne przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ – Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w branży gastronomicznej i produkcyjno – usługowej, np. w zakładach cukierniczych, lodziarniach. Mogą też zdobyć dodatkową kwalifikację zawodową kontynuując naukę w technikum, mogą też kontynuować naukę w liceum.

 

TECHNIK HOTELARSTWA

KWALIFIKACJE DLA ZAWODU

K 1 – planowanie i realizacja usług w recepcji

K 2 – obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

PROGRAM ROZSZERZONY – geografia, język angielski 

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA – Profil umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej oraz kształcenie zawodowe, pozwalające na wykonywanie wybranego zawodu i aktywne funkcjonowanie na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent zostanie przygotowany

do wykonywania następujacych zadań zawodowych:

* prowadzenie działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich,

* rezerwowanie usług hotelarskich,

* wykonywanie prac związanych z obsługą gości w recepcji,

* przygotowywanie jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości,

* przygotowywanie i podawanie śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,

* przyjmowanie i realizacja zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

Nauka przedmiotów zawodowych odbywać się będzie w nowoczesnej pracowni hotelarskiej, a zawodowe kształcenie praktyczne zapewniamy na terenie szkoły. Miesięczne praktyki zawodowe uczniowie realizują w renomowanych ośrodkach hotelarskich w regionie, w ośrodkach nadmorskich (np. Gdańsk) i górskich (np. Solina, Czarna).

W tym typie szkoły nauczane będą dwa języki obce: język angielski oraz język niemiecki lub język francuski (od podstaw) - do wyboru – język wiodący w wymiarze 3 godz., a drugi język w wymiarze 2 godz. tygodniowo.

Każdy uczeń będzie mógł korzystać z darmowych podręczników do nauczania wybranych przedmiotów zawodowych i języka obcego.

DODATKOWO - Naszym uczniom proponujemy bezpłatne korzystanie z Internetu, różnorodne koła zainteresowań, zajęcia sportowe, możliwość uczestnictwa w płatnych kursach (np. obsługa programów recepcyjnych, kelnerski, animator czasu wolnego), a także stypendia naukowe – za wysokie wyniki w nauce i stypendia za szczególne zaangażowanie w życie społeczne szkoły oraz pomoc materialna dla uczniów z rodzin o niskich dochodach. Prowadzimy bezpłatny cykl zajęć wspierających rzetelne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ – Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w branży usługowej np. w biurach podróży, przy obsłudze zjazdów, konferencji, sympozjów, a także do samodzielnego prowadzenia własnej działalności usługowej. Dalsze kształcenie: kierunki turystyczno-rekreacyjne, hotelarskie itp.
 
Więcej artykułów…