TECHNIKUM LOGISTYCZNE - PATRONAT AXTONE S.A. W KAŃCZUDZE
TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA - PATRONAT MARMA POLSKIE FOLIE NOWOŚĆ !!!
KOORDYNATOR

ASYSTENT KOORDYNATORA

SPECJALISTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ

SPECJALISTA KSIĘGOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Wyniki ofert przetargowych

W związku ze złożonymi ofertami  na prowadzenie obsługi finansowej w projekcie- wygrał Pan Ryszard Tlaga

W związku ze złożoną ofertą na stanowisko koordynatora projektu - wygrała Pani Donata Kozłowska.

W związku ze złożoną ofertą na stanowisko asystenta koordynatora projektu - wygrała Pani Anna Słysz.

W związku ze złożonymi ofertami na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych projektu zamawiający odrzuca oferty z uwagi na fakt, iż jedna z nich nie spełnia wymogów formalnych, zaś druga przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.