TECHNIKUM LOGISTYCZNE - PATRONAT AXTONE SP. Z O.O. W KAŃCZUDZE

TECHNIK ZYWIENIA I USLUG GASTRONOMICZNYCH

KWALIFIKACJE DLA ZAWODU

K 1 – sporzadzanie potraw i napojów

K 2 – organizacja zywienia i uslug gastronomicznych

PROGRAM ROZSZERZONY – biologia, matematyka 

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA – Profil umozliwia zdobycie wiedzy ogólnej oraz ksztalcenie zawodowe, pozwalajace na wykonywanie wybranego zawodu i aktywne funkcjonowanie na zmieniajacym sie rynku pracy. Absolwent zostanie przygotowany do nastepujacych zadan zawodowych:

* ocenianie zywnosci pod wzgledem towaroznawczym oraz jej przechowywanie,

* sporzadzanie, ocena organoleptyczna i ekspedycja potraw i napojów,

* planowanie, analizowanie i modyfikowanie sposobu zywienia,

* planowanie, nadzorowanie i rozliczanie produkcji gastronomicznej,

* planowanie i wykonywanie uslug gastronomicznych.

Nauka przedmiotów zawodowych odbywac sie bedzie w nowoczesnych pracowniach gastronomicznych. Zawodowe ksztalcenie praktyczne zapewniamy na terenie szkoly z uzyciem specjalistycznego sprzetu, m.in.:

* specjalistyczny robot kuchenny,

* ekspres cisnieniowy do kawy,

* warnik i podgrzewacze stolowe.

Miesieczne praktyki zawodowe uczniowie realizuja w renomowanych zakladach gastronomicznych w regionie, w osrodkach nadmorskich (np. Gdansk) i górskich (np. Solina, Czarna).

W tym typie szkoly nauczane beda dwa jezyki obce: jezyk angielski oraz jezyk niemiecki – jezyk wiodacy w wymiarze 3 godz., a drugi jezyk w wymiarze 2 godz. tygodniowo.

Kazdy uczen bedzie mógl korzystac z darmowych podreczników do nauczania wybranych przedmiotów zawodowych i jezyka obcego.

DODATKOWO - Naszym uczniom proponujemy bezplatne korzystanie z Internetu, róznorodne kola zainteresowan np. mlodych zywieniowców, zajecia sportowe, mozliwosc uczestnictwa w platnych kursach (np. kelnerski), a takze stypendia naukowe – za wysokie wyniki w nauce i stypendia za szczególne zaangazowanie w zycie spoleczne szkoly oraz pomoc materialna dla uczniów z rodzin o niskich dochodach. Prowadzimy bezplatny cykl zajec wspierajacych rzetelne przygotowanie do egzaminów zewnetrznych: maturalnego i potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe.

TWOJA PRZYSZLOSC – Absolwenci tego kierunku beda przygotowani do podjecia pracy zawodowej w branzy gastronomicznej i produkcyjno – uslugowej, samodzielnego prowadzenia wlasnej dzialalnosci uslugowej, a takze dalszego ksztalcenia na kierunkach zwiazanych z technologia zywienia, biotechnologia itp.