TECHNIKUM LOGISTYCZNE - PATRONAT AXTONE S.A. W KAŃCZUDZE
TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA - PATRONAT MARMA POLSKIE FOLIE NOWOŚĆ !!!

Zapraszamy na
pokaz kulinarny

z udziałem naszego absolwenta pana Grzegorza Adamarka

kucharza Blue Diamond Hotel Active SPA**** w Trzebownisku,

który odbędzie się 23 kwietnia 2018 r.

w budynku szkoły.

 

 

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019


 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - znajduje się w  Bazie Konkurencyjności

Organizacja i przeprowadzenie kursu: spawania metodą TIG, operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, wózków widłowych napędzanych, obsługi suwnic dla uczniów Zespołu Szkół w Kańczudze w ramach projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów Zespołu Szkół w Kańczudze w ramach projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - ogłoszenie znajduje się na Bazie Konkurencyjności

 

"Wyłonienie Wykonawcy będzie po uzyskaniu wyjaśnienia WUP-u."

 
Więcej artykułów…