TECHNIKUM LOGISTYCZNE - PATRONAT AXTONE S.A. W KAŃCZUDZE
TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA - PATRONAT MARMA POLSKIE FOLIE NOWOŚĆ !!!

W dniu 14 maja 2018 roku uczniowie klasy 1 Technikum Logistycznego uczestniczyli w kolejnej wycieczce dydaktycznej do firmy AXTONE S.A. Podczas spotkania z pracownikami, uczniowie Natalia Skalska i Bartłomiej Konieczny, przedstawili prezentację pt. „ Axtone S.A. oczami uczniów klasy 1 Technikum Logistycznego Zespołu Szkół w Kańczudze ”. Prezentacja to wynik obserwacji, które prowadzone były przez uczniów podczas wycieczki 28 lutego br. po hali produkcyjnej firmy. W nagrodę za włożoną pracę w przygotowanie materiałów Natalia i Bartek otrzymali tablety.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy pracownikom firmy za miłe przyjęcie. Opiekunami były: p. M. Nawojska, p. D. Kozłowska, p. A.Słysz.

 

Organizacja i przeprowadzenie kursu spawania metodą TIG dla uczniów Zespołu Szkół w Kańczudze w ramach projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Zapytanie ofertowe - znajduje się na bazie konkurencyjności

 

Został wyłoniony Wykonawca: Zakład Doskonalenia Zawoodwego w Rezszowie, Ośrodek Kształcenia Zawodowegp w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul. Św. Ducha 8

 

 

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019


 

Organizacja i przeprowadzenie kursu: operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, wózków widłowych napędzanych, obsługi suwnic dla uczniów Zespołu Szkół w Kańczudze w ramach projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - znajduje się w  Bazie Konkurencyjności

 

Zamawiający wyłonił Wykonawców:
CZĘŚĆ II– Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach Przedstawicielstwo w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Wyspiańskiego 8, cena- 43990,00 zł,

CZĘŚĆ III- Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach Przedstawicielstwo w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Wyspiańskiego 8,  cena- 11990,00 zł,
CZĘŚĆ IV- nikt nie złożył oferty.


 

27 kwietnia 2018 r. cała społeczność szkolna wzięła udział w akademii poświęconej 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz pożegnaniu uczniów klas maturalnych.W pierwszej części uroczystości wszyscy zebrani wysłuchali prelekcji, mającej na celu przypomnienie znaczenia dla Polski pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji. Młodzież uczciła Święto Konstytucji poprzez recytację i śpiew utworów patriotycznych.

Więcej…

 
Więcej artykułów…